Filter
+ 31(0)73 - 6121855 bij vragen bel gerust
0

Honeywell Evohome

Ben je op zoek naar een systeem waarmee je de temperatuur in elke kamer afzonderlijk kunt bedoenen? Dan zijn de Honeywell Evohome producten een aanrader! Hiermee kun je zelf per kamer de comfort en temperatuur regelen. Zorg voor een behagelijke temperatuur in de kamer waar je je bevindt en zet de temperatuur wat lager in andere kamers waar je op dat moment niet bent. Deze slimme termostaat kun je via het bedieningspaneel instellen, maar ook op afstand met een App of via de website.

Ontdek hier alles over de verschillende termostaten van Evohome!

Veelgestelde vragen over Honeywell Evohome

  • De batterijen van het Honeywell Evohome laden niet goed op nadat ik het bedieningspaneel heb losgekoppeld. Wat is hier de oorzaak van?

Het laden van de batterijen wordt gestart wanneer de gemeten spanning van deze batterijen lager is dan 2,5V; deze spanning wordt snel na het plaatsen op de lader bereikt. Wanneer het Honeywell Evohome bedieningspaneel weer op de lader geplaatst wordt bij een batterijspanning hoger of gelijk aan 2,5V zal niet direct gestart worden met het laden, waardoor het voor kan komen dat onvoldoende capaciteit in de batterijen aanwezig is.

Dit probleem zal zich niet voordoen wanneer het bedieningspaneel gedurende een langere periode op de lader geplaatst is. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn wordt het bedieningspaneel uitgeschakeld. Wanneer in het paneel aanwezige batterijen volledig uitgeput zijn zal niet gestart worden met het laden daar deze niet herkend worden. Deze situatie zal normaal niet voorkomen tenzij volledig uitgeputte batterijen in het paneel geplaatst worden.

Oplossing: neem de Honeywell Evotouch van de lader en wacht totdat het “lege batterij scherm” verschijnt. Plaats de unit terug op de lader en laad vervolgens gedurende 11 uur; hierna moet het paneel minimaal 2 uur zonder lader kunnen werken.
 

Als ik bijvoorbeeld de batterij van de Honeywell HR92 vervang, moet deze dan opnieuw worden ingeleerd of pakt de communicatie autometisch weer op? Nee, het Honeywell Evohome bedieningspaneel en de HR92, HCF82, DTS 92 en T87RF onthouden de toewijzing.
  Wanneer het Honeywell Evohome Wi-Fi bedieningspaneel door gebrek aan voedingsspanning uitvalt, moet ik dan opnieuw configureren? Nee wanneer het Honeywell Evohome bedieningspaneel geen spanning meer krijgt behoud deze de ingestelde configuratie.

Wanneer ik de Total Connect Comfort App wil gebruiken, komen er dan nog kosten bij? Nee, hier komen geen extra kosten bij.

Wanneer ik in de App inlog krijg ik de melding "authenticatioon failed". Deze melding geeft het systeem wanneer de verkeerde App is gedownload (Noord Amerika). Kijk op Google Playstore of de Apple App Store en download de Europese versie van de Total Connect Comfort App.

Bestaat er ook een Honeywell Evohome pakket met wandmontageplaat? De Honeywell Evohomepakketten die nu op de mark zijn, zijn allemaal met tafelstandaard.

De communicatie tussen het ketelrelais (BDR91) en het Honeywell Evohome Wi-Fi bedieningspaneel is slecht en valt ook steeds weg. Het is mogelijk dat bij draadloze regelapparatuur de verbinding wordt verstoord door zaken in de omgeving of de plaats van montage van het ketelrelais. Monteer het ketelrelais op minimaal 50cm afstand van de ketel, metalen objecten of andere draadloze apparatuur. Ook is het mogelijk dat spiegels de werking en de ontvangst beinvloeden.

De Honeywell Hr92 valt niet terug in temperatuurinstelling van volgende blok van het tijdsprogramma, na het handmatig veranderen van de temperatuur. Wat is hier de oorzaak van? Je hebt voor de verschillende tijdsblokken, de ingestelde temperaturen gelijk  gehouden of deze verschillen niet meer dan 0,5 graad van elkaar. Als gevolg hiervan ziet het Honeywell Evohome bedieningspaneel geen verschil in de tijdsblokken en zal de Honeywell HR92 niet terugvallen in temperatuursinstelling  van het volgende blok van het tijdsprogramma, na het handmatig veranderen van de temperatuur. Zorg dat de temperaturen van de tijdsblokken meer van elkaar verschillen dan minimaal 0,5 graad.

De Honeywell HR92WE adapter past niet op de radiatorafsluiter? De Honeywell HR92WE radiatorregelaar wordt standaard geleverd met een M30x1,5 en een M28x1.5 adapter. Ook zit er een kunststof ring in de verpakking die als adapter geldt voor de Danfoss RA radiatorafsluiter. Optioneel kan de EVA1-Danfoss besteld worden. Dit is een set van 2 adapters tbv Danfoss RA, RAV en RAVL.

De verwarming slaat veel te vroeg aan voor de ingestelde tijd. Waarom is dit? Wanneer ‘optimalisatie’ is geselecteerd, dan berekent de Honeywell Evohome Wi-Fi automatisch de tijd die het verwarmingstoestel nodig zal hebben om de ingestelde temperatuur te bereiken op het gewenste tijdstip. Kijk daarnaast altijd het programma na voor alle zones en alle dagen.

Gebruikt het Honeywell Evohome Wi-Fi systeem een aangepaste regelstrategie voor vloerverwarming tov radiatoren (bij alleen warmtevraag vloerverwarming lagere warmtevraag naar ketel)? Honeywell Evohome gebruikt Adaptive Fuzzy Logic, dit is een intelligent regelalgorithme dat zich na een aantal dagen heeft ingeleerd op de toepassing en de omstandigheden. De vloerverwarming wordt in principe PWM aangestuurd en de Honeywell HR92 heeft een zwevende regeling.

Wanneer de batterij van de Honeywell HR92 leeg is, wordt dit dan aangegeven op het Honeywell bedieningspaneel? Jazeker, het Honeywell Evohome bedieningspaneel ontvangt van de HR92, HCF82, DTS92 en T87RF ook de ‘battery low’ status.

Heeft Honeywell ook een signaal-repeater? Nee, Honeywell beschikt niet over signaal-repeaters of signaalversterker.

Mijn Honeywell Evohome bedieningspaneel piept, hoe kan dit? Het Honeywell Evohome bedieningspaneel geeft een piepsignaal om aan te geven dat het bedieningspaneel niet of niet goed op de lader staat en dat de batterijen binnen afzienbare tijd leeg zijn.

Het Honeywell Evohome Wi-Fi bedieningspaneel geeft een temperatuur voeler fout bij het gebruik van vloerverwarming in combintie met de Honeywell HCE80. Wat is hier de oorzaak of oplossing voor? In combinatie met het Honeywell Evohome systeem moeten de temperatuurvoelers NIET ingeleerd worden op de Honeywell HCE80. Deze worden alleen ingeleerd op het evohome bedieningspaneel. Leert u de voelers toch in op de Honeywell HCE80, dan gaat dat niet goed.

Het scherm blijft leeg, hoe kan dit? Check of wandhouder/tafelstand van stroom wordt voorzien en controleer of de stroom correct is aangesloten. (zie installatiehandleiding evohome).

Hoe kan ik een convectorput reglen met een Honeywell Evohome systeem? Voor het regelen van een convectorput adviseren wij om de Honeywell HR92WE die in de convectorput gemonteerd zit niet te laten meten. Het advies is om dan een draadloze thermostaat, Honeywell T87RF2025, Honeywell DTS92A1011 of draadloze opnemer Honeywell HCF82 op een representatieve plek te monteren en die de temperatuurmeting te laten verrichten.

Hoe kan ik een Honeywell HR92 radiatorknop resetten of wissen? U kunt de Honeywell HR92 resetten door de volgende handelingen te verrichten: Druk kort de knop op de Honeywell HR92 in. Laat de knop op de Honeywell HR92 los om hem vervolgens weer lang in te drukken tot scherm verspringt (TOEWIJZEN in beeld). Laat de knop los om hem vervolgens weer lang in te drukken ( ZEND SIGNAAL in beeld) totdat GEWIST in beeld komt te staan. Hierna kan de knop weer toegewezen worden aan de gewenste zone.

Hoe kan ik het Honeywell Evohome bedieningspaneel als centrale thermostaat gebruiken? Het Honeywell Evohome bedieningspaneel heeft een interne temperatuuropnemer die gebruikt/geselecteerd kan worden om te meten in de ruimte waar deze geplaatst wordt bv de woonkamer.

Hoe lang kan het Honeywell Evohome Wi-Fi bedieningspaneel van de oplader af? In het Honeywell Evohome bedieningspaneel zitten 2 oplaadbare batterijen die enige tijd mee gaan. Het Honeywell Evohome bedieningspaneel geeft een piepsignaal om aan te geven dat de batterijen op dat moment niet bijgeladen worden.

Hoe zit het met straling op het Honeywell Evohome systeem? Is dit schadelijk? Het zendvermogen dat Honeywell Evohome gebruikt is ongeveer 200 tot 400 maal lager dan die van een mobiele telefoon. Om communicatie problemen te voorkomen is de 868 MHz frequentie gereguleerd. Producten die gebruikmaken van deze frequentie mogen niet meer dan 1% van de tijd uitzenden.

Hoeveel zones kan ik met Honeywell Evohome Wi-Fi regelen? Met Honeywell Evohome Wi-Fi kunnen maximaal 12 zones onafhankelijk van elkaar worden geregeld. Het maakt hierbij niet uit welke toepassing wordt gebruikt. Ook bij een combinatie van bijvoorbeeld vloerverwarming en radiatoren bijft het totaal aantal individueel te regelen ruimtes maximaal 12.

Ik begrijp dat het Honeywell Evohome systeem een hogere warmtevraag naar de ketel stuurt als de temperatuurafwijking groter is. Is dit ook zo? De warmtevraag wordt berekend n.a.v. de afwijking tussen gemeten en gevraagde temperatuur. Het is logisch dat wanneer er een grotere temperatuursafwijking is er ook een hogere warmtevraag (klepstand of PWM waarde) is.

Ik heb de Honeywell Evohome App gedownload, en deze vraagt nu naar de activatiecode, telefoonnummer en PIN, wat nu? De verkeerde app is gedownload. Kijk op de Google Playstore of de Apple App store en download de Europese versie van de Total Connect Comfort app.

Ik heb de temperatuur handmatig gewijzigd, maar deze wordt weer overschreven door de eerder ingestelde temperatuur. Hoe kan dit? De tijdelijke instelling duurt slechts tot het eind van de huidige periode, tenzij u expliciet een begin- en eindtijd heeft ingesteld of CONTINU heeft gekozen. (Zie installatiehandleiding evohome Wi-Fi)

Ik begrijp dat het Honeywell Evohome systeem een hogere warmtevraag naar de ketel stuurt als meerdere zones tegelijk warmtevragen. Is dit ook zo? De warmtevraag van de verschillende zones wordt door het Honeywell Evohome systeem bekeken en de hoogste vraag (demand/valve positioning, afhankelijk van toepassing) wordt naar de ketelmodule gestuurd. 

Ik heb een e-mail gekregen dat de communicatie tussen het Honeywell Evohome systeem en de Total Connect server verloren is gegaan.

1. Als dit vaker gebeurt en het hersteld zichzelf ook weer betekent dit dat de Total Connect server meer dan 15 minuten geen contact heeft gehad met het evohome systeem.
2. Als de internet LED (links) rood of oranje brand betekent dit dat er geen verbinding is met internet. Advies is om de router waarmee de gateway is verbonden spanningsloos te maken en opnieuw op te laten starten.
3. Als de internet LED (links) groen brand is het advies om de verbinding tussen de gateway en de interrouter voor ongeveer 15 a 20 minuten te onderbreken. Door deze onderbreking zal de storing/het alarm geforceerd gewist worden.

Ik wil de App downloaden maar welke moet ik hebben? De app die geschikt is voor bediening op afstand is de Total Connect Comfort app. Kies de Europese versie!

Ik wil de volgorde van de zones aanpassen via mijn app maar ik zie dat niet terug in het zoneoverzicth van het Honeywell Evohome bedieningspaneel. Het is mogelijk om de volgorde van de zones aan te passen met de app of op het evohome bedieningspaneel zelf. Het systeem zal de zone volgorde niet synchroniseren. Indien de volgorde gewijzigd wordt in de app zal dit niet zichtbaar zijn in de evohome bedieningsinterface en vice versa.

Ik wil het Honeywell Evohome bedieningspaneel ophangen dmv een Honeywell ATF600 maar ik heb geen plaats voor de voedingstransformator. Kan ik het evengoed installeren?

In het geval van geen ruimte voor de transformator in de muur, kan men gebruik maken van de aanwezige thermostaatdraad en de bijbehorende transformator (boven) plaatsen bij de ketel. Daar is meestal een 230 volt aansluitpunt dat verbonden wordt met de transformator.

De thermostaatdraad wordt dan voor de stroomvoorziening, verbonden van de muurplaat (beneden) naar de transformator (boven). Dit staat ook beschreven in de installatiehandleiding van de Honeywell ATF600.

Is Honeywell Evohome Wi-Fi ook geschikt voor OpenTherm modulerende ketels? Ja, Honeywell evohome Wi-Fi kan ook worden gebruikt bij ketels die moduleren met OpenTherm. Wel dient voor een actieve ketelschakeling de Honeywell OpenTherm module R8810A te worden gebruikt. Hiermee kan de ketel het maximale rendement bereiken.

Is het Honeywell Evohome Wi-Fi bedieningspaneel draadloos? Het Honeywell Evohome bedieningspaneel is draadloos maar dient standaard op de meegeleverde tafelstandaard te worden geplaatst. Wanneer het bedieningspaneel op de tafelstandaard staat, laadt deze zichzelf op tot de batterijen weer geheel opgeladen zijn. Eenmaal geheel opgeladen kan het bedieningspaneel ongeveer 3 uur geheel draadloos functioneren.

Is het Honeywell Evohome Wi-Fi systeem in meerdere talen verkrijgbaar? Op het Honeywell Evohome bedieningspaneel kunt u kiezen uit 5 verschillende taalselecties: Nederlands, Engels, Frans, Duits,  Italiaans, en Spaans. U kunt op elk gewenst moment overschakelen van bediening van een taal naar een andere.

Is het Honeywell Evohome Wi-Fi systeem ook geschikt voor koeling? Het Honeywell evohome systeem is alleen geschikt voor koeling i.c.m. de vloerverwamingsregelaar Honeywell HCE80NL.

Kan ik 1 zone uit het Honeywell Evohome systeem verwijderen, maar de andere zones onveranderd te laten? Het is mogelijk om één of meerdere zones uit het evohome systeem te verwijderen. De overige zones blijven dan onveranderd. Via het configuratiemenu en de zoneinstelling kunt u zone(s) verwijderen, wissen of wijzigen.

Kan ik besparen op stookkosten met de Honeywell Evohome? Besparingen (tot ongeveer 30%) zijn mogelijk, maar dan ten opzichte van een systeem waar nog weinig geregeld wordt en de installatie continue aan staat. Wanneer uitgegaan wordt van een woning waar veel voorzieningen getroffen zijn of waar de installatie geheel uitgezet wordt is de mogelijke besparing uiteraard kleiner. Wanneer gekozen wordt voor meer comfort door ruimtes te verwarmen die vroeger koud bleven kan uiteraard het verbruik zelfs hoger worden.

Kan ik het Honeywell Evohome systeem combineren met een weersafhankelijke regeling? Honeywell Evohome werkt zonder weersafhankelijke regeling en zal de ketel op basis van de individuele warmtevraag van de zones aansturen. Dit is energie zuiniger want alleen indien er warmtevraag is zal de ketel worden ingeschakeld, terwijl deze bij een weersafhankelijke altijd een berekende aanvoerwater temperatuur maakt.

Kan ik bestaande draadloze regelingen gebruiken? Wat moet ik eventueel veranderen of vervangen? Honeywell Evohome Wi-Fi maakt gebruik van de 868 MHz RF communicatie. Alle bestaande producten van de laatste jaren gebruiken dit ook: HCE80, HCF82, HCW82, DTS92, HR80, HC60ng, BDR91.

Kan ik het Honeywell Evohome systeem op elke ketel toepassen? Ja, het Honeywell Evohome systeem is toepasbaar op vrijwel elk CV-toestel. Hetzij via de Opentherm aansluiting, hetzij via de aan/uit-aansluiting.

Kan ik ook meerdere ketels aansturen? Met meerdere HC60NG ketel relais is het mogelijk om meerdere ketels tegelijk aan te sturen. Met de BR91 relais module of RF Bridge is dit niet mogelijk.

Kan ik met het Honeywell Evhome systeem ook een weersafhankelijke regeling aansturen? Honeywell Evohome bevat geen weersafhankelijke regeling, maar stuurt op basis van de warmtevraag. Het is mogelijk om met een Honeywell BDR91 ketel relaismodule de warmtevraag door te geven aan een bestaande WA regeling.

Kan ik ook een stadsverwarming zoneklep YVC8015 in laten schakelen voor een zone?
Een zone kan ook met een zoneklep geregeld worden. Dit is een keuze mogelijkheid van de zone configuratie.

Kan ik ook meerdere ruimtes op een zone programmeren? Welke meet dan de temperatuur in iedere ruimte? Net als dat er meerdere Honeywell HR92’s in dezelfde ruimte kunnen worden gebruikt kunnen er ook Honeywell HR92’s in meerdere ruimten worden gebruikt onder dezelfde zone. Er kan echter maar één referentie temperatuur worden toegewezen aan het evohome bedieningspaneel. Daarnaast moet in de configuratie worden aangegeven dat de Honeywell HR92’s zelf de temperatuur meten.

Kan in een zone een thermostaat met klokprogramma worden geplaatst die het programma synchroniseert met het Honeywell Evohome Wi-Fi bedieningspaneel? Het Honeywell Evohome Wi-Fi bedieningspaneel en de Honeywell CMS927 werken niet samen, want de CMS927 kan geen berichten ontvangen. Beetje vreemd ook om twee thermostaten met eigen programma's voor 1 zone te gebruiken. Neem een eenvoudige DTS92 of T87RF om de temperatuur in de zones te regelen, deze zijn echter zonder klokprogramma.

Kan in een zone een thermostaat met overwerkknop met in te stellen duur en temperatuurverstelling worden geplaatst? Op het Honeywell Evohome bedieningspaneel kan je eenvoudig de ingestelde temperatuur wijzigen en en temperatuurverstelling worden geplaatst. Een overwerk timer is niet iets dat gewoon is in 'home' situaties.

Kan in een ruimte met een Honeywell HR92 welke achter een gordijn (niet ideaal voor temperatuurmeting) is geplaatst een HCF82/DTS92 of T*&RF de temperatuur laten meten? Via het Honeywell Evohome bedieningspaneel is het mogelijk om een HR92 te laten regelen met de temperatuur van een HCF82,DTS92 of T87RF. De HCF82/DTS92/T87RF dient als referentie temperatuur van de zone toegewezen te worden het evohome bedieningspaneel.

Kun je de vloerverwarming regelen op een ingestelde vloertemperatuur (vloersensor)? Er is geen mogelijkheid om een vloertemperatuur in het systeem mee te nemen. Alleen de ruimte temperatuur wordt geregeld.

Mijn radiator in een zone wordt niet warm, voordat die zone op temperatuur is. Wat moet ik doen? Wanneer een radiator niet op tijd opwarmt, heeft de Honeywell HR92 radiatorregelaar de mogelijkheid om de volledige klepslag te benutten. De Honeywell HR92 zal dan volledig open gaan en de radiator sneller vol lopen. Om deze instelling aan te passen dient u in het parameter menu instelling 6 aan te passen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de HR92 of vraag uw installateur.

Mijn ketel werkt niet goed bij het gebruik van een OpenTherm ketelrelais als ketel aansturing. Wat kan dit zijn?

Wanneer de ketel aangestuurd wordt d.m.v. het OpenTherm protocol zal het evohome bedieningspaneel geen startcommando geven maar een gewenste watertemperatuur. De waarde wordt bepaald door klepstanden (veel of weinig vraag) en een leercurve die gevormd wordt tijdens het functioneren. 

De ketel zal zelf bepalen of er al dan niet gestookt moet worden door de gewenste waarde te vergelijken met de actuele; het moduleren vindt dus niet plaats in evohome bedieningspaneel maar in de CV-ketel. Wanneer alle radiatoren voorzien worden van een individuele regeling kan het voorkomen dat het vermogen van de ketel eigenlijk te groot is wanneer slechts 1 radiator vraagt; de inhoud van het systeem is dan te klein om het vermogen van de ketel kwijt te kunnen.

Mogelijke oplossingen kunnen zijn:

  • Meer volume in het systeem;
  • Vermogen van de ketel begrenzen voor CV-gebruik (bij sommige ketels mogelijk)

Bij gebruik van meerdere zonekleppen: Het kan in de praktijk mogelijk zijn dat wanneer er een combinatie is van OpenTherm sturing naar de ketel, en aan/uit-sturing naar 1 of meerdere zonekleppen, dat de ketel in storing valt. Er kan dan een conflict zijn ontstaan tussen het dicht staan van de klep(pen) en de OpenTherm-sturing die toch nog een constante aanvoertemperatuur regelt. Mocht bovenstaande situatie van toepassing zijn, dan is de oplossing een aan/uit-ketelrelais (BDR91A1000) te gebruiken als ketelsturing. 

Als ik een periode toevoeg dan wijzigen de bestaande periodes, hoe kan dit? Wanneer je een periode toevoegt, bepaalt de BEGINTIJD de positie van deze periode binnen de reeds bestaande periodes. Tegelijkertijd wordt de voorgaande periode zodanig ingekort dat hij aansluit op de nieuwe periode. (Zie installatiehandleiding evohome Wi-Fi)

Meld je aan